Klimasonekart

Tekst: 
  Hele norge

  Oslo

  Akershus

  Østfold

Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Nordland
Møre og Romsdal
Nord Trøndelag
Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør Trøndelag
Telemark
Troms
Vestfold
Vest-Agder

 

Hardførhetssoner og plantenes tilhørende hardførhetstall er et verktøy for å vise hvilke planter som kan vokse godt i ulike deler av landet. Andre navn er klimasoner, herdighetssoner eller herdighetstall.

Om hardførhetsstall

Norge er delt inn i soner fra l til 8, etter et system som først ble utviklet i Sverige. På hjemmesiden er planteslaga gruppert på tilsvarende måte, og de har fått hardførhetstall fra H1 til H8. Et planteslag med hardførhetstall H8 kan i de fleste tilfeller plantes i alle de åtte sonene, mens et planteslag med hardførhetstall H 4 kan plantes i sonene en til fire osv.

En del planteslag trives erfaringsmessig bedre i kystklima enn under innlandsforhold. For andre er det motsatt. Bokstaven i etter hardførhetstallet betyr at planteslaget liker innlandsforhold best, mens k indikerer størst trivsel nær kysten.

H -verdiene for det enkelte planteslag stammer i mange tilfeller fra svensk litteratur og er justert for norske forhold ut fra forskning og erfaring. Sonekart for Norge er utarbeidet fra 1963 til 2000 av Egil Hansen i samarbeid med Det norske hageselskap. De bygger på erfaringer fra studiereiser i alle fylker og på kontakt med forskere, konsulenter, planteskolegartnere og hageeiere.

Soneinndelinga er svært grov. Vilkåra for vekst og overvintring varierer sterkt over små avstander, men det kommer ikke fram på et lite Norgeskart. Sonetall og H-tall må tas med store forbehold, også fordi planter innen samme art varierer genetisk. Ved naturlig utvalg kan en art gjennom flere generasjoner utvikle lokale bestand av planter tilpasset daglengde, temperatur og andre forhold på stedet.

Sonebeskrivelser

  Sone 1 (H1) Finnes i ekstra lune og varme hager innen sone 2. Den vises derfor ikke på kartet. Se sone 2 og vurder klimaet på plassen.

 

  Sone 2 (H2) Ligger nær kysten, men innenfor skjærgården fra Risør til Sognefjorden.

 

 

  Sone 3 (H3) Ligger nær kysten i Oslofjorden, videre i et belte innenfor og utenfor sone 2 fra Risør til Sogn, og så igjen i et belte innenfor den værharde kysten nordover til Kristiansund.

 

  Sone 4 (H4) Dekker de beste områdene i lavlandet på Østlandet, et bredt belte innenfor sone 3 fra Telemark til Nord-Hordaland, små områder i de indre fjordene fra Sogn til Nord-Trøndelag og små, ytre kystområder i Møre og Romsdal.

 

  Sone 5 (H5) Dekker det meste av lavlandet på Østlandet, nedre del av dalføra på Øst- og Sørlandet, små lommer i indre fjordstrøk på Vestlandet og ytre kyst av Sogn og Fjordane, det meste av lavlandet i Trøndelag og ekstra lune steder i Nordland.

 

  Sone 6 (H6) Dekker midtre del av dalføra på Østlandet, små områder i midtre til øvre del på Sørlandet og Vestlandet, et breiere felt i lavlandet i Trøndelag og områder innafor den harde kyststripa i Nordland og nordover til Tromsø.

 

  Sone 7 (H7) Dekker øvre del av dalføra i Sør-Norge, ytre kystområder og nedre del av dalføra i Nordland, en større del av indre kyststrøk og lavere områder i innlandet i Troms, samt lune bygder i det sørlige og østlige Finnmark.

 

  Sone 8 (H8) Dekker fjellbygdene i hele Norge, ytre kyststrøk i Troms og det meste av Finnmark.

 

Klimaendringer

Sonegrensene på klimasonekartet er ikke endret selv om været de siste åra ser ut til å være begynnelsen på varige klimaendringer. Men temperaturstigning gir grunnlag for å prøve planteslag med lavere H-tall enn det sonen på kartet indikerer, til eksempel å prøve H3-planter i

sone 4.

Varmere og lengre somrer og mildere vintrer kan gi plantene bedre utvikling og mindre vinterskade. Samtidig må vi være forberedt på at plantene kan reagere negativt på ekstremvær, som ser ut til å opptre hyppigere. Mildere vintrer med vekselvis høy temperatur og frost, kan gi frostskade, særlig på planteslag som stammer fra innlandsstrøk. I vintrer med sterk vind kombinert med barfrost vil det lett oppstå sviskade på alltidgrønne og andre sarte planter.

Andre klimasonekart

Hageselskapets sortsliste bruker nye kart for soneinndelinger. Dette kartet er basert på meteorologiske data. Plantenes herdighet er derimot bestemt ut i fra hvor de klarer seg etter det gamle klimasonekartet. Vi vil inntill plantene er redigert i forhold til de nye kartene, bruke de gamle for E-plantene. Det kan være nyttig å sammenligne de to kartene for å bli kjent med soner og klimaet på ditt hjemsted. Klikk på kartet for å få opp de nye kartene.

 

 

Kilder

Tekst om klimasoner og bruk av klimasonekart er etter tillatelse fra Egil Hansen.

Bruk av hageselskapets klimasonekart er etter tillatelse fra Hageselskapet.

 

 

Copyright © 2011 Eplante // Utviklet av Braathe Gruppen AS

Prunus maackii GALLA™ E - ny frøformert neverhegg

Neverhegg E har svært dekorativt tre og defor har vi gitt den navnet GALLA™ E. Fantastisk bark og blomstrer i mai. Godt egnet til både park, by og gate. Herdig tre på egen rot.

les mer..

Juniperus communis MARVILL® E

Ny bunndekkereiner fra norsk natur. Saltolerant og svært egnet til anlegg. Den laveste eineren i sortimentet.

les mer..

Vårblomstrende hekkplante

Amerikahagtorn, Crataegus intricata fk Fåberg E, blir vanligvis brukt som hekk. De kan stammes opp og brukes til middels store trær.

les mer..

Praktgullbusk 'Nana' E - Ny vårblomstrende og lav prydbusk

Forsythia er velkjent for sin gule blomstring på bar kvist tidlig på våren. Forsythia 'Nana' E blir kun en meter høy og er også en god bunndekker.

Les mer ...

En av de vakreste prydbuskene

Malus toringo var. sargentii fk Ås E - Sargenteple er en busk som kan plantes alene eller i store grupper. De røde fruktene gir god kontrast til bladene utover sensommer og høst. Fantastisk blomstring om våren.

Les mer...

Pollenfri bjørk

Betula pendula 'Dalecarlica'E® har ikke hanrakler og sprer ikke pollen. Bladene er flikete og treet er sveriges nasjonaltre

les mer...

En duftende nyhet for norske hager

Abelia mosanensis IDA® E  dufter fantastisk når den blomstrer i rosa i mai - juni. Den er en ny og sjelden plante i norske hagesenter.

Les mer...

Disanthus cercidifolius HJERTEGLØD® E ('Eplhje')

Ny busk med spesielt bladverk - vil variere de fleste hager gjennom sesongen. Utprøvd i sone H3-4.

Les mer

Ny herdig rose til anlegg

Rosa 'Ritausma' E er en rose som ikke setter frø og som er svært hardfør. Den remonterer utover høsten og er en sikker buskrose til anlegg og hage.

Les mer...

KORSA® E - ny norsk frøkilde av spisslønn

Spisslønn KORSA® E er utvalgt for sine vakre høstfarger, men legg merke til lønneblomstene tidlig på våren. Et naturlig valg til grøntanlegg.

Les mer...