Hjelp

Sorbus aucuparia fk Sauherad E

Norsk navn: Rogn frøkilde fk Sauherad E

Egenskaper

}
}
}
Herdighet

H8

Blomsterfarge

Hvit

Blomstringstid

Mai, Juni

Lysforhold / Toleranse
Høyde

Mellom 5 og 15 meter

Planteavstand

Hekk: 0.3 meter

Gruppe: 6 meter

Bruksområde

Plantegruppe

Verdifulle egenskaper

Ensartet frøformert rogn. Brukes til masseplanting, men fåes også som gatetre. Bladene får høstfarger i guloransje til mørkrødt.

Beskrivelse

De fleste kjenner rogna meget godt. Frøkilde Sauherad har relativt spisse greinvinkler, men likevel sterke greinfester. Dette gir den en smal kroneform. Som rogn flest bærer den rikt annet hvert år, men den har vanligvis noe bæring også i kvileår. Bæra er dyp rød og klasene er middels store.

Bruk

I tillegg til at den har stor estetisk verdi, gjør disse egenskapene at den nå blir mye brukt som gatetrær. Rogna blir et middels stort tre som også gjør den verdifull i småhager både som solitær, i grupper og i trerekker. Vi finner den også ofte som tuntrær. En planteavstand på 4-8 m kan anbefales i trerekker.

Vokseplass

Rogna er meget fleksibel på jord, men liker seg dårlig på våtmark. Den er meget vindsterk og er blant de mest brukte i leplantinger her i landet. Det sier også at den har ei sterk pålerot som gjør at vi sjelden finner vindfall av rogn. Den får ikke ei vid og grunn rot, noe som gir oss anledning til å plante andre slag tett inn til rognetrær. Rogn fk Sauherad kan anbefales brukt fortrinnsvis syd for Dovre, H8, men det er også gode erfaringer i Nord Norge.