E-PLANTER ...

..ER PRODUSERT I NORGE

Det er kort vei fra planteskolen til deg. Fjorten planteskoler samarbeider om å produsere E-planter i Norge.

Les mer...

E-PLANTER ...

...TÅLER NORSKE FORHOLD

Du skal være sikker på at planten tåler det vi lover. Utprøving i forsøksfelt gir deg gode bruksanbefalinger om herdighet og egenskaper.

Her fra treforsøksparken på NMBU i prosjektet Planter for norsk klima.

Les mer...

E-PLANTER ...

...HAR SAMME OPPHAV OG EGENSKAPER

Du får en hekk med samme voksekraft og uttrykk, også hvis du vil utvide eller supplere. Sagaplant er garantist for opphavet til E-plantene. Mange E-planter egner seg som hekk.

Les mer...

E-PLANTER ...

... HAR SIKRE SONEANGIVELSER OG BESKRIVELSER

Du skal trygt kunne velge E-planter til forholdet på vokseplassen. Vi prøver ut plantene i norsk klima og oppdaterer info jevnlig. Finn klimasonen der du bor.

Les mer...

E-PLANTER ...

..ER FRISKE OG FRODIGE

Du skal være trygg på god etablering av E-plantene. De er fra et friskt opphavsmateriale og skal være i god vekst.

E-PLANTER ...

...HAR SAMME PRODUKSJONSKVALITET

Du skal få samme kvalitet uansett hvem som har produsert E-planten. Våre planteskoler samarbeider om jevn produksjonskvalitet. Det er viktig at ungplantekvaliteten er god for et godt sluttprodukt.

Les mer...

Hva er E-planter?

Når du velger E-planter er du garantert at du får kvalitetsplanter som egner seg for norske hager eller grøntanlegg. Plantene er utprøvd for nordiske klimaforhold og utvalgt innen E-plantesystemet. Alle E-planter er sertifiserte og har en E på etiketten.

E-planter

.....må være kortreiste – produsert i Norge
Alle E-planter er produsert i Norge og underlagt streng kontroll i E-plantesystemet. Du får kort vei fra produsent til mottaker og plantene er i takt med klimaet de skal brukes i. 13 planteskoler produserer E-planter i Norge.

...  må tåle norske forhold
Ved å velge E-planter er du trygg på at plantene har gjennomgått mange års utprøving i både i planteskolen og forsøksfelt, og de er tilpasset et norsk klima. Dette gir mindre risiko for vinterskader. Her er forsøksfelt for bunndekkeplanter på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Utprøvingen inngår i prosjektet Planter for Norsk Klima. (foto:Jeanette Brun, UMB)

... må ha samme opphav og egenskaper
Du får samme plante når du kompletterer en gammel planting feks. når du skal erstatte en plante i en hekk, eller kjøper nye E-planter fra ulike planteskoler. Kun godkjente frøkilder og morplanter kan brukes til E-planter. Sagaplant AS er leverandør og garantist for alt opphavsmateriale til E-planter.

... må ha trygge soneangivelser og sikre beskrivelser
Du kan stole på informasjonen om E-planter. Observasjon i forsøksfelt, prøveplantinger og i planteskolen gir sikre bruksanbefalinger tilpasset de norske soneangivelsene for herdighet og riktige beskrivelser av plantens egenskaper og egenart i et norsk klima. Plantenes herdighet blir revidert jevnlig slik at endringer i klima eller ny kunnskap om herdighet skal komme deg tilgode.

... skal være friske og frodige.
Du får planter som er dyrket fra et friskt opphavsmateriale. Alle E-planter varmebehandles før de etableres som mormateriale, eller er vevsformerte. Plantene har derfor bedre motstandskraft mot sykdommer og skadegjørere.

... skal ha jevn produksjonskvalitet
Du skal få samme plantekvalitet uansett hvem av oss du kjøper av. Planteskolene i E-plantesystemet samarbeider om jevn og optimal kvalitet i produksjonene av E-planter. Alle E-planter produseres etter Norsk standard for planteskolevarer