Brosjyrer

Trær til grøntanlegg

Inneholder hvilke trær som kan egne seg i grøntanlegg. Spesielle kvaliteter, krav til vokseplass, hardførhet og bruksområde omtales for hver plante. Skisse av trærnes totalhøyder i forhold til hverandre og om treetablering.

Brosjyrefiler

Planter til hagen

Inneholder planter med prydverdi og størrelse som kan passe i hagen. Egenskapene bruk, farger, høyde, vekstform, jord, lys og hardførhet følger hver plante.

Brosjyrefiler

Busker med god dekkevne

Brosjyren er fra buskfeltforsøk i Planter for Norsk klima.

Brosjyrefiler